Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu

[caption id="attachment_1267" align="alignnone" width="600"] Painting: Pierre Paul Sevin - Jan Gninski's Diplomatic Mission to Istanbul[/caption] 13.yüzyılın sonlarında dünya siyaset sahnesine çıkan Osmanlı Devleti, 14. yüzyılın sonlarına doğru topraklarını Balkanlar ve Anadolu’yu kapsayacak şekilde genişleterek 16 yüzyılın başlarına doğru imparatorluk haline gelmiştir.  Osmanlı İmparatorluğu ilk dönemlerin ...

Read more

Rusya’nın Yakın Çevre Politikası

[caption id="attachment_1263" align="alignnone" width="600"] Painting: Nikolay Gay - Peter The Great[/caption] 19. yüzyıldan itibaren Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasına hâkim olma siyaseti güden Çarlık Rusya’sı bu amacına 20 yüzyılın başına doğru ulaşmıştır. Rusya özellikle 18. yüzyıldan itibaren izlemeye başladığı sıcak denizlere inme politikasının gereği olarak bu yol güzergâhındaki bölgeleri kendi nüfuz ...

Read more

The Comparison Of Feudalism And Timar System

[caption id="attachment_1245" align="alignright" width="233"] Painting: Limbourg Brothers and Barthélémy d’Eyck -Les Très Riches Heures du duc de Berry, Mars[/caption] Land caused a lot of contests through the history. Reasons of these contests are to have lands, operate and grave them, to support security of lands, to give lands to the next generations as a heritage and social and political status of peopl ...

Read more

Multi-Culturalism in the Ottoman Empire and its Effects on the Ottoman Social and Intellectual Life

[caption id="attachment_1219" align="alignnone" width="600"] Painting: Ivan Constantinovich Aivazovsky - Ottoman Coffee-house[/caption] The Ottoman Empire can be associated with many charateristics normally attributed to human civilization. Its origin in Asia and penetration into Europe lands added further merits to that tricontinental empire, the Ottoman Empire. The Ottomans’ Turkic heritage and their inte ...

Read more

Effects Of the Western Culture In The Process Of the Ottoman Reformation (1718-1839)

[caption id="attachment_1211" align="alignnone" width="600"] Painting: Fausto Zonaro - Ertugrul Cavalry Regiment (Ertuğrul Süvari Alayı)[/caption] In the process of history, western and eastern cultures have been thought different. Occasionally, as a result of war, treaty, and migration the interaction between two cultures can be seen. However, the influences of the interaction aren’t similar for both cultu ...

Read more

The Changing Concept Of “Nobility” In British And Ottoman/Turkish Societies

[caption id="attachment_3819" align="alignright" width="250"] Painting: Edmund Blair Leighton - Accolade[/caption] European races are classified as a member of Indo-Aryan family. The English word Aryan is derived from the Sanskrit word ārya meaning “noble”.[i] There (where this word came from) was class system which they called Varna as we know Caste system. This is such a system that no member of one class ...

Read more

Celali İsyanları

[caption id="attachment_1133" align="alignnone" width="600"] Painting: Ferenc Eisenhut-The Guard[/caption] On altıncı yüzyıl ve on yedinci yüzyılın başlarında başta devlet görevlileri olmak üzere Osmanlı devlet düzenine karşı girişilen hareketler Celali isyanları olarak bilinmektedir. 1519 yılında Tokat civarında Bozoklu Şeyh Celal adlı bir kişinin mehdilik iddiası ile isyan etmesi üzerine bundan sonraki is ...

Read more

Üç Tarz-ı Siyaset–Türkçülüğün Manifestosu

Onlarca farklı milleti elinde tutup asırlarca idare eden muazzam imparatorluk, ihtiyarlayıp eski kudretini kaybetmişti. Sütunları çatlamış ağır ağır çöken eski haşmetini koruyamamış harab saraya benzeyen Osmanlı, 19. yy.da tamamen yıkılmanın eşiğine gelmişti. Önceleri devletin yıkılmasını durdurup eski kudretine kavuşturma çabalarında olan devlet adamları, daha sonra mevcut durumun vahameti anlaşılınca devl ...

Read more

17. Yüzyılda Osmanlı Devlet Yönetimindeki Bozulmalar ve Getirilen Çözümler

[caption id="attachment_962" align="alignnone" width="600"] Painting: Józef Brandt - Walka o sztandar turecki (Battle Over the Turkish Banner)[/caption] 1299’da kurulan Osmanlı Devleti 16. y.y. sonuna kadar bir takım kırılmalar ve krizler yaşamasına rağmen bunları aşmasını bilmiş ve üç kıtada hüküm süren, Avrupa’da büyük bir güç olarak var olan bir imparatorluk haline gelmiştir. Fakat 17. y.y.’dan itibaren ...

Read more

Osmanlı Asabiyetinin Sönmesi Üzerine Düşünceler

[caption id="attachment_3761" align="alignnone" width="600"] Engraving: Jean-Antoine Guer & N. Halle - Deposition d'Osman (1747)[/caption] Osmanlı İmparatorluğunun çöküş nedenleri sıralandığında mutad olduğu üzere sayılagelenler şunlardır: Avrupa devletlerinin Atlantik Okyanusu'nu aşarak kıtaötesi ticarete başlaması nedeniyle İmparatorluğun hakim olduğu eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi, teknol ...

Read more

Yazı ve Materyalleri Kaynak Göstermek Kaydıyla Kullanabilirsiniz © 21. Yüzyıl