Kategori: Araştırma

Anadolu’nun Fethi

I. Tarih Yazımında Anadolu’nun Fethi: Anadolu’nun fethi bugünkü Türkiye’nin temellerinin atıldığı, yaşanan içtimai hayatın formasyonu, konuşulan dil, inanılan din gibi Anadolu Türkünün hayat tarzının tüm cepheleriyle...

Osmanlı – Amerika İlişkileri

Amerika ile Osmanlı Devleti arasında ilişkilerin başlaması 19. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bağımsızlık savaşından sonra 1783’te Birleşik Amerika, Osmanlı İmparatorluğu’na göre hem alan hem de nüfus bakımından çok...