Kategori: Kitap

Meşhur Diplomat Busbecq’in Nazarından Türkler

Kanunî Sultan Süleyman dönemi Osmanlı Devleti’nin her açıdan zirve noktasıdır ve bu sebeple de pek çok Avrupalı kendilerine kan kusturan bu büyük lideri “Tanrı’nın Avrupalılara verdiği amansız bir ceza” olarak tabir...

Komünist Manifesto

A. Eserin İskeleti Komünist Parti Manifestosu, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848’de yayımlanan, komünizmin ilk bildirgesidir. Komünist Birlik[1] tarafından yetkilendirilen Marx ve Engels...

Feridüddin Attâr ve Mantık Al-Tayr

Farsçanın vücut bulduğu eserlerden biridir Mantık al-Tayr[1]. Bin yıllık medeniyet lisanının İslam mayasıyla tekrar şekillenmesinin ürünüdür. Feridüddin Attâr, bu eserinde, Ulu Kitab’ın bir cümlesindeki iki kelimeyi[2]...

Sâdi Şirazî ve Bostan ve Gülistan

Sadi Şirazi’nin Hayatı İran edebiyatının en büyük şairlerindendir. Asıl ismi bilinmemektedir. Atabek Sa’d’ın hizmetinde bulunduğu için Sadi mahlasını kullanmıştır. Orta çağın ilim ve kültür merkezlerinden Şiraz’da...

Yol Ayrımı

Yakın geçmişimizin toplumsal ve siyasal yapısına vakıf olmamız açısından çok partili rejim denemelerini bilmemiz önemlidir. Zira Türkiye de diğer ülkeler gibi tam demokratik rejime bir anda geçmemiş bazı aşamaları kat...