Kategori: Video

Osmanlı Devleti’nde Malikâne Sistemi

Osmanlı’da 17.yy. son çeyreğinde yoğunlaşan savaşlar giderleri arttırdı. Bunun yanında gelir de, elden çıkan topraklar sebebiyle azaldı. Devlet, bütçedeki açığı kapatmak için mukataaları peşin ödeme şartı ile bir yıllık...